Ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos)

Počet hniezdiacich párov: 1 500 – 2 500

Počet zimujúcich jedincov: 3 000 – 6 000

Obdobie výskytu: celroročne

Kategória ohrozenia: NT (Near threatened) – takmer ohrozený druh z dôvodu malej a klesajúcej populácie

Náročnosť rozpoznania hlasu: 3

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 4 (na vhodných miestach 3)

Biotop: Je to jeden z menej početných ďatľov, ktorého nájdeme najmä v starších lesných porastoch, vždy s prítomnosťou bukov a hlavne s prítomnosťou mŕtveho stojaceho dreva. Dutinu má často umiestnenú pod drevokaznou hubou.

Popis: Patrí do skupiny strakatých ďatľov, pričom tento je najväčší spomedzi nich. Tento druh má červené zafarbenie medzi nohami a chvostom. Je tu vyvinutý pohlavný dimorfizmus, pričom samica nemá červenú čiapočku a samec má červenú čiapočku. Narozdiel od ostatných však má aj biely chrbát.

Hlas: Tento druh sa ozýva aj bubnovaním. Bubnovanie sa ku koncu zrýchľuje. Ozýva sa podobne ako ďateľ veľký, ale hlas je jemnejší, aj keď hlbší a mäkší „kök“. Ozývanie sa si môžete vypočuť tu. Bubnovanie si môžete pustiť tu.


Pozrite si aj ostatné druhy zaradené v lekcii 4:

tesár čierny (Dryocopus martius)

žlna zelená (Picus viridis)

žlna sivá (Picus canus)

ďateľ veľký (Dendrocopos major)

ďateľ hnedkavý (Dendrocopos syriacus)

ďateľ prostredný (Dendrocopos medius)

ďateľ malý (Dendrocopos minor)

ďubník trojprstý (Picoides tridactylus)

krutohlav hnedý (Jynx torquilla)

Návrat na všetky lekcie, tu.