Browsing » Správy z výletov

Tok dropa veľkého

[sobota, 27. apríla 2013]
Fotogaléria a zoznam pozorovaných druhov z našeho zájazdu zameraného na tok dropa veľkého.

Bratislava pre všetkých – sprevádzané exkurzie v sade Janka Kráľa

[nedeľa, 21. apríla 2013]
Pri príležitosti podujatia Bratislava pre všetkých sme v nedeľu 21. apríla bezplatne ponúkli 2 vychádzky zamerané na pozorovanie vtáctva.

Jar na Neziderskom jazere 2013

[sobota, 20. apríla 2013]
Obrazová reportáž z nášho jarného zájazdu do NP Neusiedler See – Seewinkel doplnená zoznamom pozorovaných druhov.

Kurz poznávania vtáčích hlasov v apríli

[sobota – nedeľa, 13. – 14. apríla 2013]

Apríl je výborným časom na pozorovanie lesného vtáctva, keďže stromy ešte nemajú úplne rozvinuté listy. Veľmi dlhá zima tento rok spôsobila to, že sa dali naraz pozorovať aj také druhy, ktoré sa bežne nevyskytujú v rovnakom čase.

Deň vtákov 2013 na Hrušovskej zdrži

[pondelok, 1. apríla 2013]
Vychádzka na Hrušovskú zdrž pri príležitosti dňa vtákov.

Pozorovanie murárikov na Devíne

[nedeľa, 10. marca 2013]
Skoro každú zimu sa na bratislavskom hrade Devín objavuje vzácny murárik červenokrídly (Tichodroma muraria). Tento rok sme sa rozhodli pripraviť pozorovanie tohto prekrásneho vtáčika aj pre širokú verejnosť.

Jar s dravcami na Devínskom jazere

[sobota, 3. marca 2013]
Jarná vychádzka za vtáctvom v nive rieky Morava.

Vládcovia oblohy nad Dunajom

[sobota, 23. januára 2013]
Desiatky orliakov morských sa v zimnom období zdržujú v okolí Dunaja, kde sa dajú pekne pozorovať.

Exkurzia so študentami Zoologického krúžku

[sobota, 1. decembra 2012]
Exkurzia so študentami Zoologického krúžku na Hrušovskú zdrž.

Ako prebieha zimné sčítanie vodného vtáctva

[nedeľa, 18. novembra 2012]
V nedeľu sme si ukázali, ako prebieha zimné sčítanie vodného vtáctva.

« Previous Entries Next Entries »